Zásady ochrany osobných údajov

Čítajte, ako nakladáme s vašimi údajmi podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje zbiera:

MeDeCorp s.r.o.
Brožíkova 841
Kročehlavy 272 01 Kladno
IČO: 06635393
medecorp@medecorp.cz

Osobné údaje zbierame pre:

Kontaktovanie a zodpovedanie Vašich otázok
V kontaktnom formulári zbierame meno a e-mail, aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky a poskytnúť informácie týkajúce sa našich poskytovaných služieb.

Objednávku služieb
Z dôvodu plnenia zmluvy a zákonné povinnosti od vás zbierame nasledujúce údaje: meno, e-mail, názov firmy, IČO, DIČ a fakturačnú adresu, aby sme mohli riadne vybaviť Vašu objednávku a kvôli vystavovanie a archiváciu daňových dokladov.

Osobné údaje uchovávame pre:

Odoslanie dotazu a ponuky služieb po dobu 1 roka.
Objednávku služieb po dobu stanovenú zákonom.

Spracovateľom údajov je:

MeDeCorp s.r.o. (Brožíkova 841, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO: 06635393), ktorá prevádzkuje tento web.
Solitea Česká republika, a.s. (Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 25568736), ktorá prevádzkuje aplikáciu iDoklad.

Máte právo na:

Pýtať sa, aké údaje spracovávame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup.
Môžete požiadať o opravu, alebo vymazanie týchto údajov.
Môžete požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ.

Kam sa môžete obrátiť

Ak si myslíte, že Vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás.
Pokiaľ nebudete s riešením vašej sťažnosti spokojní, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 20.5.2018.