Uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh

Uviesť zdravotnícky prostriedok na trh so sebou nesie rad legislatívnych požiadaviek. Pomôžeme Vám s kompletnou prípravou dokumentácie, tak aby Vaša spoločnosť tieto legislatívne požiadavky, ktoré sa spájajú s uvedením zdravotníckej pomôcky na trh, splnila. V rámci služby za Vás budeme komunikovať s príslušnými orgánmi v danom štáte, pre ktorý sa budú zdravotnícke pomôcky uvádzať na trh.

Nariadenie EÚ o zdravotníckych pomôckach

Nariadenie EÚ o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro

Špecifiká členských štátov EÚ