Úvod

MeDeCorp je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti zdravotníckych pomôcok. Pomôžeme Vám zaistiť hladké uvedenie výrobku na trh, splniť všetky legistativní požiadavky a orientovať sa v zložitej oblasti zdravotníckych pomôcok. Budeme za Vás komunikovať s príslušnými regulačnými orgánmi, zaistíme potrebnú dokumentáciu a dokážeme príslušné úlohy do konca. Ďalej pre Vás spracujeme štúdie z oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií a poskytneme komplexné poradenské a konzultačné činnosti, a to nielen v oblasti Regulatory affairs.

Poslanie:

Naším poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti zdravotníckych pomôcok a spoločne tak dôjsť k spokojnosti svojich obchodných partnerov. Pomáhame firmám byť úspešní na trhu so zdravotníckymi pomôckami.

Hodnoty:

  • Otvorená a úprimná komunikácia.
  • Rovnaký prístup ku každému obchodnému partnerovi.
  • Individuálne riešenie problémov.
  • Žiadny problém nie je neriešiteľný.

Vízia:

Silná pozícia na trhu so stabilnou základňou spokojných obchodných partnerov.