Služby

V rámci ponúkaných služieb Vám pomôžeme s uvedením zdravotníckej pomôcky na trh tak, aby boli splnené všetky legislatívne požiadavky pre daný štát. Spracujeme štúdie z oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií a pomôžeme pri štatistickom spracovaní dát. Ďalej ponúkame služby pomáhajúce pri aplikácii rôznych noriem týkajúcich sa oblasti manažmentu kvality.

Sme otvorení a ochotní Vám poskytnúť poradenské a konzultačné služby v rámci našich ponúkaných oblastí služieb.

V prípade ďalších otázok či požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.

Uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh

Štatistické služby

Hodnotenie zdravotníckych technológií

Poradenská a konzultačná činnosť