Odkazy

Odkazy na najdôležitejšie legislatívne predpisy, ktoré sú podstatné pre uvedenie zdravotníckeho pomôcky, a ďalej odkazy na dôležitejšie inštitúcie, s ktorými je nutné spolupracovať alebo je možné využitie ich služby v rámci jednotlivých činností súvisiace s našimi poskytovanými službami.

Odkazy na legislatívne predpisy

Odkazy na dôležité inštitúcie