Odkazy

Odkazy na nejdůležitější legislativní předpisy, které jsou podstatné pro uvedení zdravotnického prostředky, a dále odkazy na důležitější instituce, se kterými je nutné spolupracovat nebo je možné využití jejich služby v rámci jednotlivých činností související s našimi poskytovanými službami.