Statistické služby

Zpracováváte data pro svoji práci, potřebujete pomoci se statistickým zpracováním dat či jen potřebujte poradit v oblasti statistiky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám pomůže vyřešit Vaše problémy. Naše statistické služby jsou vhodné pro studenty (poradenství se zpracováním dat do bakalářských, diplomových a dizertačních prací), pracovníky ve zdravotnictví (zpracování dat pro výzkumnou činnost) či jiné subjekty potřebující pomoci se zpracováním dat.

Naše nabízené služby jsou:

  • Tvorba popisné statistiky (grafické zpracování dat);
  • Statistické testování hypotéz (pomoc se sestavením hypotéz, použití parametrických t-testů, neparametrických testů, testování kvalitativních proměnných, chí-kvadrát test, testy v kontingenčních tabulkách, analýza rozptylu, ANOVA test);
  • Konzultace postupů a zpracování dat.

Při každém zpracování dat Vám vždy poskytneme komentář (rozsah se odvíjí od poskytnutých služeb) k použitým postupům, výsledkům a interpretaci statistického zpracování dat. Data zpracováváme ve statistickém programu R (jiné statistické softwary nepoužíváme).  

Ceník nabízených služeb

ZákladKonzultace statistických postupů, zpracování dat za použití běžných testů v malém objemu dat s krátkým textem popisujícím použité postupy a výsledky.4 000 Kč bez DPH
StandardZpracování dat pro potřeby prezentace výsledků s tvorbou reportu s popisem použitých postupů, výsledků a interpretace výstupů spolu s konzultačními službami.6 500 Kč bez DPH
KomplexKomplexní zpracování dat pro potřeby prezentace výsledků v odborných časopisech, zpracování většího objemu dat s tvorbou komplexního reportu spolu s konzultačními službami.12 000 Kč bez DPH

V případě, že potřebujete pomoci se statistickým zpracováním dat, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Na základě Vaší poptávky Vám doporučíme vhodný balíček a sdělíme naše časové možnosti.