Nařízení EU o zdravotnických prostředcích

Cílem nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích je:

 • Zajistit hladké fungování vnitřního trhu, pokud jde o zdravotnické prostředky (ZP), na základě vysoké úrovně ochrany zdraví pacientů a uživatelů a se zohledněním malých a středních podniků, které v tomto odvětví působí.
 • Stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků s cílem vyřešit obecné otázky bezpečnosti související s těmito výrobky.

V rámci nového evropského nařízení došlo k větším či menším změnám v oblastech jako je:

 • dohled nad oznámenými subjekty,
 • postupy posuzování shody,
 • klinické zkoušky a klinické hodnocení,
 • vigilance a dozor nad trhem,
 • transparentnost a vysledovatelnost.

Dále se nařízení zabývá oblastmi jako je:

 • nejistota ohledně rizik a přínosů nanomateriálů,
 • softwarem pro zdravotnictví,
 • možnostmi zdravotnických zařízení vyrábět, upravovat a používat prostředky interně, a řešit tak specifické potřeby cílových skupin pacientů,
 • zavedení systému sledování zdravotnických prostředků,
 • nastavení systému řízení rizik a ohlašovaní nežádoucích událostí,
 • propojení procesu řízení rizik a klinického hodnocení,
 • vysledovatelnost zdravotnických prostředků pomocí jedinečné identifikace,
 • zlepšení přístupu k informacím – databáze Eudamed,
 • posílení postavení oznámených subjektů,
 • zpřísnění a zefektivnění postupů posuzování shody,
 • systematické sledování informací týkající se zkušeností s používáním ZP,
 • a mnoho dalších.