Nařízení EU o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Cílem nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je:

  • Zajistit hladké fungování vnitřního trhu, pokud jde o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, na základě vysoké úrovně ochrany zdraví pacientů a uživatelů a se zohledněním malých a středních podniků, které v tomto odvětví působí.
  • Stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro s cílem vyřešit obecné otázky bezpečnosti související s takovýmito výrobky.

V rámci nového evropského nařízení došlo k větším či menším změnám v oblastech jako je:

  • dohled nad oznámenými subjekty,
  • klasifikace rizik,
  • postupy posuzování shody,
  • hodnocení funkční způsobilosti a studie funkční způsobilosti,
  • vigilance a dozor na trhem,
  • transparentnost a vysledovatelnost.