Nariadenie EÚ o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro

Cieľom nariadenia (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro je:

  • Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, pričom sa v ňom za základ považuje vysoká úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov a zohľadňujú malé a stredné podniky, ktoré v tomto odvetví pôsobia.
  • Stanoviť vysoké normy kvality a bezpečnosti diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro s cieľom riešiť všeobecné bezpečnostné obavy v súvislosti s takýmito výrobkami. 

V rámci nového európskeho nariadenia došlo k väčším či menším zmenám v oblastiach ako je:

  • dohľad nad notifikovanými osobami,
  • klasifikácia rizika,
  • postupy posudzovania zhody,
  • hodnotenie výkonu a štúdia výkonu,
  • vigilancia a trhový dohľad,
  • zabezpečenie transparentnosti a vysledovateľnosti.