Poradenská a konzultačná činnosť

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností Vám radi poskytneme konzultácie v oblasti zdravotníckych pomôcok a hodnotenie zdravotníckych technológií. Radi sa budeme Vašej problematikou zaoberať.

Poradíme Vám v oblasti:

 • registrácia osôb a notifikácia zdravotníckych pomôcok;
 • nových nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ);
  • 2017/745 o zdravotníckych pomôckach,
  • 2017/746 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro.
 • zaradenie zdravotníckej pomôcky do klasifikačnej triedy podľa miery rizika;
 • dokumentácie zdravotníckych pomôcok;
 • HTA;
 • zaradenie zdravotníckej pomôcky do úhradového katalógu;
 • vstupu zdravotníckej pomôcky na zahraničný trh.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať.