Štatistické služby

Spracovávate dáta pre svoju prácu, potrebujete pomôcť so štatistickým spracovaním dát alebo len potrebujete poradiť v oblasti štatistiky? Neváhajte sa na nás obrátiť a my vám pomôže vyriešiť vaše problémy. Naše štatistické služby sú vhodné pre študentov (poradenstvo so spracovaním dát do bakalárskych, diplomových a disertačných prác), pracovníkov v zdravotníctve (spracovanie dát pre výskumnú činnosť) či iné subjekty potrebujúce pomôcť so spracovaním dát.

Čo ponúkame:

  • Tvorba popisnej štatistiky (grafické spracovanie dát);
  • Štatistické testovanie hypotéz (pomoc so zostavením hypotéz, použitie parametrických t-testov, neparametrických testov, testovanie kvalitatívnych premenných, chí-kvadrát test, testy v kontingenčných tabuľkách, analýza rozptylu, ANOVA test);
  • Konzultácia postupov a spracovanie dát.

Cenník ponúkaných služieb

ZákladKonzultácia štatistických postupov, spracovanie dát za použitia bežných testov v malom objeme dát s krátkym textom popisujúcim použité postupy a výsledky.4 000 Kč bez DPH
StandardSpracovanie dát pre potreby prezentácie výsledkov s tvorbou reportu s popisom použitých postupov, výsledkov a interpretácie výstupov spolu s konzultačnými službami.6 500 Kč bez DPH
KomplexKomplexné spracovanie dát pre potreby prezentácie výsledkov v odborných časopisoch, spracovanie väčšieho objemu dát s tvorbou komplexného reportu spolu s konzultačnými službami.12 000 Kč bez DPH

V prípade, že potrebujete pomôcť so štatistickým spracovaním dát, tak sa na nás neváhajte kontaktovať pomocou emailu: medecorp@medecorp.cz alebo cez internetový formulár na stránkach www.medecorp.cz. Na základe Vášho dopytu Vám odporučíme vhodný balíček a oznámime naše časové možnosti.