Sympózium: Zdravotnícka technika vo svetle legislatívnych zmien a v čase núdzového stavu

Dňa 12. 10. 2020 sme sa zúčastnili ako prednášajúci sympózia na tému Zdravotnícka technika vo svetle legislatívnych zmien a v čase núdzového stavu. Akcia bola usporiadaná Aesculap Akadémiou (edukačné služby poskytované B. Braun Dialóg) v spolupráci s Českou spoločnosťou pre zdravotnícku techniku v priestoroch Pavilónu B. Braun Dialóg na Prahe 8. Sympózium bolo zamerané na výmenu skúseností odborníkov z praxe a expertov z odborných kruhov so zástupcami nemocníc.

Obsah prednášok:

  • Ing. Vojtěch Kamenský
    • Nové zmeny v legislatíve zdravotníckych pomôcok
  • Ing. Ondřej Gajdoš
    • Sledovanie zdravotníckych pomôcok po uvedení na trh