O nás

Sme dvaja kamaráti / spoločníci, ktorí sa už od svojich bakalárskych štúdií pohybujú v oblasti zdravotníctva. Získali sme tak prehľad a vedomosti o chode zdravotníckych zariadení z pohľadu nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. V rámci magisterského vzdelania sme sa zamerali na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, manažmentu zdravotníckych pomôcok a hodnotenie procesov v zdravotníctve. V súčasnej dobe ďalej pôsobíme ako akademickí pracovníci a tiež študenti doktorandského štúdia na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva v Kladne. Podieľame sa na riešenie projektov v oblasti manažmentu zdravotníckych pomôcok, vedenie diplomových prác a výučby predmetov týkajúcich sa HTA, spracovanie dát a legislatívy spojené so zdravotníckymi pomôckami. Neustále tak rozširujeme svoje vedomosti, stretávame sa s najnovšími trendmi a poznatkami v danej oblasti. Všetky tieto informácie sa snažíme ďalej aplikovať a využiť ich vo svojej práci v našej spoločnosti MeDeCorp s.r.o.

Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.