Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.

Na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického jsem vystudoval magisterský obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví zaměřující se na hodnocení zdravotnických technologií, management zdravotnické techniky a legislativu spojenou se zdravotnickými prostředky. Na fakultě jsem dále pokračoval ve studiu doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a působím zde jako akademický pracovník. Orientuji se na problematiku modelování a simulace v hodnocení zdravotnických technologií a jejich aplikace u přístrojové techniky se zaměřením na diagnostickou zdravotnickou techniku, legislativu spojenou se zdravotnickou technikou a oblast managementu kvality ve zdravotnictví. V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věci jsem se zabýval projektem „Asistivních technologií ve zdravotních službách“ a dále se podílím také jako spoluřešitel na interních grantech ČVUT.

Pracovní zkušenosti

12/2016 – 02/2017 – Trainee program

 • Oddělení strategických analýz, řízení rizik a kontroly
  • Analýza a interpretace zdravotnických dat
  • Cost of Illness, Global Burden of Disease
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

09/2014 – dosud – Akademický pracovník

 • Vědecká a pedagogická činnost
 • Výuka na ekonomicko-manažerském oboru ve zdravotnictví – SIPZ, Hodnocení zdravotnických technologií, Biostatistika, Základy modelování a simulace

12/2014 – 10/2015 – Expert v rámci projektu MPSV

 • „Podpora procesů v sociálních službách“ v rámci oblasti projektu KA č. 13
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

2008 – 2014 – ProSpon s.r.o.

 • Výpomoc při výrobě

 Vzdělání

2014 – 2023 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika

2012 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

2009 – 2012 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Seznam nejvýznamnějších projektů

 1. Projekt FP7 č. 603266 „DISCHARGE“, člen řešitelského týmu pre WP9 Cost effectiveness, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (hlavní řešitel Charité, Berlin).
 2. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005; 01. 06. 2010 – 31. 12. 2015 – člen řešitelského týmu klíčové aktivity 13.
 3. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotnictví ČR, 2015
 4. SGS20/086/OHK5/1T/17 „Pokročilé metody modelování v hodnocení zdravotnických technologií“ – člen řešitelského týmu

Seznam nejvýznamnějších výsledků

 1. KAMENSKÝ, Vojtěch, Ondřej GAJDOŠ, Anna ERFÁNYUKOVÁ, Petra HOSPODKOVÁ a Gleb DONIN. HB-HTA: Evaluation and Prioritization of Medical Equipments – Pilot Study. In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-11-30, s. 596-606. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-030-64609-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-64610-3_67
 2. LOSENICKÁ, Johana, Ondřej GAJDOŠ a Vojtěch KAMENSKÝ. Cost-utility analysis of an implant treatment in dentistry. BMC Oral Health. 2021, 21(1). ISSN 1472-6831. Dostupné z: doi:10.1186/s12903-021-01790-y
 3. GAJDOŠ, Ondřej, Vojtěch KAMENSKÝ, Kristýna DOSKOČILOVÁ, Martina CAITHAMLOVÁ a Ivana KUBÁTOVÁ. Cost-utility analysis of cardiovascular outpatient rehabilitation care and spa treatment care for patients with heart disease. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020, 18(1). ISSN 1478-7547. Dostupné z: doi:10.1186/s12962-020-00236-6
 4. KAMENSKÝ, Vojtěch, Gleb DONIN, Veronika BURIANOVÁ, Ondřej GAJDOŠ, Silvie JEŘÁBKOVÁ, Vladimír ROGALEWICZ a Peter KNEPPO. Cost-effectiveness analysis of Intrabeam system introduction to the Czech healthcare system environment. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 107-112. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0.
 5. OTAWOVÁ, Radka, Vojtěch KAMENSKÝ, Pavla HASENÖHRLOVÁ a Vladimír ROGALEWICZ. Cost-Effectiveness Studies on Medical Devices: Application in Cardiology. In: IWBBIO 2015. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 163-174. ISBN 978-3-319-16482-3. ISSN 0302-9743.