Hodnocení zdravotnických technologií

Technologie používané ve zdravotnictví prošly za poslední půlstoletí velkými inovacemi. Ohromný vývoj přinesl zlepšení poskytované péče a lepší výsledky léčby pacientů v různých oblastech medicíny. Na druhé straně tento pokrok přispěl také k růstu nákladům na zdravotní péči.
Výrobci, regulátoři, manažeři, plátci, vládní představitelé, lékaři a pacienti kladou stále větší tlak na informace podporující rozhodovací proces o tom, jaké technologie používat, proplácet a rozvíjet v klinické praxi. Tato situace vytváří tlak na růst a rozvoj multidisciplinární procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA).

Dle WHO je HTA systematické hodnocení vlastností, účinků nebo dopadů zdravotnických technologií a intervencí. Používá se k podpoře rozhodovacího procesu ve zdravotní péči zejména o tom, jak nejlépe rozdělit omezené zdroje na zdravotnické technologie.

Dle EUnetHTA je HTA multidisciplinární proces shromažďující informace o lékařských, sociálních, ekonomických a etických otázkách souvisejících s používáním zdravotnických technologií systematickým, transparentním, nestranným a robustným způsobem. Cílem je poskytnout takové informace, které budou využity při vytváření bezpečných, efektivních zdravotních politik se zaměřením na pacienta a snahou dosáhnout co nejlepší efektivity.

Nabízíme Vám:

  • zpracování rešeršních studií v oblasti efektivitiy zdravotnických technologií;
  • zpracování nákladových studií v oblasti hodnocení zdravotnických technologií;
  • poradenskou a konzultační činnost v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Zdroje:

  • GoodmanCS. HTA 101: IntroductiontoHealthTechnologyAssessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014
  • World Health Organization. WHO | Health technology assessment. WHO [online]. 2016. Získáno z: http://www.who.int/health-technology-assessment/en/