Moderní technologie v lázeňství

Dne 15. 4. 2024 jsme se aktivně účastnili v Karlových Varech 2. ročníku konference Moderní technologie v lázeňství. Konferenci pořádal Institut lázeňství a balneologie v.v.i. (iLAB), který se zaměřuje na výzkum a objektivizaci akutních i dlouhodobých účinků lázeňské léčby na lidský organismus.

Témata konference byla zaměřena na trendy v oblasti lázeňství a balneologie, jako jsou digitalizace, AI, telemedicína, moderní zdravotní aplikace, virtuální realita, evropské inovační trendy. V rámci konference jsme přispěli příspěvkem na téma Hodnocení zdravotnických technologií: Metody, přístupy a praktické ukázky. V prezentaci jsme se zaměřili na představení oblasti hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA), jak je možné HTA studie provádět a dále jsme představili, jak je možné HTA studie v oblasti lázeňství využít či jaká úskalí mohou být spojena s tvorbou HTA studií v této oblasti. 

Při poslechu jiných aktivních účastníků jsme se mohli seznámit s výzvami, které se týkají oblasti lázeňství a balneologie či jaké jsou možnosti zavádění nových moderních technologií v této oblasti (prezentace Ing. Aliny Huseynli, MBA na téma Transformace Karlovarského kraje prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti lázeňství a balneologie či Ing. Aleše Příhody na téma Stakeholderský přístup v zavádění moderních technologií v lázeňství). Dílčí prezentace se věnovaly využití moderních technologií (prezentace Ing. Konstantina Novikova, Ph.D. na téma Virtuální realita posouvá hranice skupinové terapie či MUDr. Jany Sivíčkové na téma Přínos integrace telemedicínských dat do lázeňského systému v léčbě dětí s diagnózou diabetes mellitus 1. typu) či inovacím a výzkumu (například prezentace Dott. Mag. Radky Murasové na téma Inovace a jejich úloha v posilování konkurenceschopnosti lázeňství).

Mimo prezentace jiných účastníků, byly v programu zařazeny i dvě panelové diskuze, které přinesly mnoho zajímavých pohledů na oblast lázeňství, nových technologií či výzkumu. 

Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit takovéto konference a mohli jsme tak rozšířit naše obzory či navázat nové spolupráce nejen v oblasti HTA, ale i v oblasti zdravotnické techniky.

Jako společnost MeDeCorp s.r.o. Vám nabízíme:

  • zpracování rešeršních studií v oblasti efektivitiy zdravotnických technologií;
  • zpracování nákladových studií v oblasti hodnocení zdravotnických technologií;
  • poradenskou a konzultační činnost v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.