Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.

Vystudoval jsem bakalářský obor Fyzioterapie a magisterský obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na FBMI ČVUT. Na Fakultě biomedicínského inženýrství jsem dále také pokračoval v doktorském studijním programu Biomedicínská a klinická technika s tématem disertační práce „Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace“.  Od roku 2016 zde pracuji jako akademický pracovník a jsem zapojen do výuky předmětů magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (Hodnocení zdravotnických technologií, Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení, Ekonomické analýzy ve zdravotnictví, Základy modelování a simulace) a bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik (Zdravotnická legislativa a normy). Podílím se také jako spoluřešitel na interních grantech ČVUT.

Pracovní zkušenosti

12/2016 – 02/2017 – Trainee program

 • Oddělení strategických analýz, řízení rizik a kontroly
  • Analýza a interpretace zdravotnických dat
  • Cost of Illness, Global Burden of Disease
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

03/2016 – dosud – Akademický pracovník

 • Vědecká a pedagogická činnost
 • ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství

12/2014 – 10/2015 – Expert v rámci projektu MPSV

 • „Podpora procesů v sociálních službách“ v rámci oblasti projektu KA č. 13
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

03/2016 – 06/2016 – Fyzioterapeut

 • Physio-Point im House of Sports GmbH, Eckental

Vzdělání

2014 – 2022 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika

2012 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

2009 – 2012 – ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Seznam nejvýznamnějších projektů

 1. Projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00005; 01. 06. 2010 – 31. 12. 2015. Člen řešitelského týmu klíčové aktivity 13.
 2. Projekt č. 23/15/NAP „Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment) – fáze I“ v rámci programu „Národní akční plány a koncepce pro rok 2015“ Ministerstva zdravotnictví ČR, 2015
 3. SGS20/086/OHK5/1T/17 „Pokročilé metody modelování v hodnocení zdravotnických technologií“ – člen řešitelského týmu

Seznam nejvýznamnějších výsledků

 1. GAJDOŠ, Ondřej, Martin ROŽÁNEK, Gleb DONIN a Vojtěch KAMENSKÝ. Cost–Utility Analysis of Home Mechanical Ventilation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. Healthcare. 2021, 9(2). ISSN 2227-9032. Dostupné z: doi:10.3390/healthcare9020142
 2. LOSENICKÁ, Johana, Ondřej GAJDOŠ a Vojtěch KAMENSKÝ. Cost-utility analysis of an implant treatment in dentistry. BMC Oral Health. 2021, 21(1). ISSN 1472-6831. Dostupné z: doi:10.1186/s12903-021-01790-y
 3. GAJDOŠ, Ondřej, Vojtěch KAMENSKÝ, Kristýna DOSKOČILOVÁ, Martina CAITHAMLOVÁ a Ivana KUBÁTOVÁ. Cost-utility analysis of cardiovascular outpatient rehabilitation care and spa treatment care for patients with heart disease. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020, 18(1). ISSN 1478-7547. Dostupné z: doi:10.1186/s12962-020-00236-6
 4. GAJDOŠ, Ondřej, Martin ROŽÁNEK, Vojtěch KAMENSKÝ a Ivana KUBÁTOVÁ. HEALTH FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS APPLIED TO HOME MECHANICAL VENTILATION. Lékař a technika – Clinician and Technology [online]. 2020, 50(3), 85-94 [cit. 2021-12-01]. ISSN 2336-5552. Dostupné z: doi:10.14311/CTJ.2020.3.02
 5. KAMENSKÝ, Vojtěch, Ondřej GAJDOŠ, Anna ERFÁNYUKOVÁ, Petra HOSPODKOVÁ a Gleb DONIN. HB-HTA: Evaluation and Prioritization of Medical Equipments – Pilot Study. In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021, 2021-11-30, s. 596-606. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-030-64609-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-64610-3_67