Aktivní účast na konferenci Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství

Ve dnech 4. 5. 2024 a 5. 5. 2024 jsme se účastnili konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství. Konference, která byla pořádána v prostorách Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN Praha), si kladla za cíl propojit klinickou a technickou sféru, umožnit mezioborové spolupráce a naplnit tak odkaz biomedicínského inženýrství. Naše účast nebyla pouze pasivní v roli posluchačů, ale prezentovali jsme na konferenci svůj příspěvek, byli jsme sponzoři této konference a předávali jsme jednu z cen.

Čtvrteční program byl zaměřen v úvodním bloku na big data a digitalizaci zdravotnictví a druhý blok na umělou inteligenci a virtuální realitu ve zdravotnictví. První den jsme se účastnili pouze jako posluchači a zaujaly nás prezentace kolegů z Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Gleba Donina, Ph.D. (Porozumění cestě pacienta z administrativních dat) a Ing. Karly Mothejlové (Procesní rámec anonymizace zdravotnických dat na Fakultě biomedicínského inženýrství). Dále velice poutavou a zajímavou prezentaci měl doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. na téma Kybernetická bezpečnost a AI v praxi. 

Páteční program začínal sekcí telemedicína a telerehabilitace z pohledu praktické aplikace, na kterou v odpoledním bloku navázala sekce posuzování shody a schvalování zdravotnických prostředků podle české a evropské legislativy. V pátečním programu jsme prezentovali svůj příspěvek na téma Dopady MDR na trh zdravotnických prostředků a poskytovatele zdravotní péče. Ve dvacetiminutovém čase jsme:

  • shrnuli zásadní změny legislativních předpisů v oblasti regulace zdravotnických prostředků od roku 2017,
  • zaměřili jsme se na dopady nařízení Nařízení  evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (neboli výše zmíněné MDR) jako je:
    • klasifikace zdravotnických prostředků do tříd rizika (změny v klasifikaci), 
    • změny v oblasti činností oznámených subjektů (notifikovaných osob), 
    • jedinečná identifikace zdravotnických prostředků (UDI), 
    • vznik databáze EUDAMED. 

V závěru jsme shrnuli dopady na trh se zdravotnických prostředků a identifikovali přímé a nepřímé dopady na poskytovatele zdravotní péče. Jednotlivé oblasti byly doplněny relevantními informacemi o charakteristikách trhu se zdravotnickými prostředky zobrazené v přehledných grafech (informace pocházely z veřejně dostupných otevřených dat z databáze RZPRO). 

V závěru konference jsme měli čest jako sponzoři konference předat Cenu za prezentaci správné praxe a nových přístupů v regulaci zdravotnických prostředků. Tuto cenu jsme předali Ing. Sáře Barboríkové za prezentaci na téma Vliv MDR na vývoj a inovace. 

Fotky jsou zde publikované se souhlasem koordinátorky konference Mgr. Luisy Šedivcové.

V případě, že potřebujete pomoci se vyznat ve složité a měnící se problematice legislativy zdravotnických prostředků, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku na trh, tvorbou technickédokumentace či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti. Seznam nabízených služeb najdete taktéž na našich webových stránkách.