Odkazy na legislativní předpisy

Následující odkazy Vás odkazují na nejdůležitější legislativní předpisy, které jsou podstatné pro uvedení zdravotnického prostředku. Jedná se o evropská nařízení, zákony a nařízení vlády platná pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Dále jsou uvedeny odkazy na další legislativní předpisy, které přímo či nepřímo souvisí se zdravotnickými prostředky a poskytováním zdravotních služeb v České republice.

Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR)

Nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR)

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích

Zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Zákon č. 362/2011 Z. z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Nariadenie vlády č. 569/2001 Z. z., o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách