Ohlášení zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

Jak jsme Vás již dříve informovali v Změna systému regulace úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, tak od 1. 1. 2019 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, týkající se úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Jedná se o zdravotnické prostředky hrazených na poukaz.

Pokud dodavatelé do 30. 6. 2019 neprovedou tzv. pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků, budou od 1. 8. 2019 zdravotnické prostředky vyřazeny a úhrada takovýchto prostředků bude ukončena.

Co to znamená pro ohlašovatele?

V současné chvíli SÚKL nezveřejnil technické požadavky (požadavky na dodávanou dokumentaci uvádí novela zákona), zveřejnění dle SÚKL bude v dubnu 2019. Veškerá ohlášení se budou podávat pomocí tzv. agendového informačního systému SÚKL, kdy 1. 4. 2019 budou ohlašovatelé moci získat přihlašovací údaje a 1. 5. 2019 bude spuštěno testovací prostředí. V měsíci červnu pak bude probíhat pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků, stejně tak od 1. 6. 2019 bude možno podávat ohlášení nových zdravotnických prostředků.

Nové úhrady pro dosud hrazené prostředky budou platit od 1. 12. 2019, u nově zařazených prostředků nejdříve od 1. 10. 2019.

Harmonogram změn:

  • Leden 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;
  • Duben 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů dodavatelů;
  • Květen 2019 – spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení;
  • 1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků;
  • Srpen 2019 – vyřazení mrtvých duší (konec úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny);
  • Říjen 2019 – začátek náběhu nových zdravotnických prostředků do úhrad;
  • Listopad 2019 – konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení;
  • Prosinec 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci nebo chcete zajistit hladký průběh zařazení zdravotnického prostředku do systému regulace úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti.