Evropské nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích – co očekávat?

Z důvodu zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a zdraví byly podpořeny inovace hodnověrného, transparentního a udržitelného regulačního rámce. Evropská unie rozhodla, že je zapotřebí zásadní revize směrnic regulujících oblast zdravotnických prostředků.

Cílem nového nařízení 2017/745 je:

 • Zajistit hladké fungování vnitřního trhu, pokud jde o zdravotnické prostředky, na základě vysoké úrovně ochrany zdraví pacientů a uživatelů a se zohledněním malých a středních podniků, které v tomto odvětví působí.
 • Stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků s cílem vyřešit obecné otázky bezpečnosti související s těmito výrobky.

V zájmu zjednodušení byly směrnice 90/385/EHS a 93/42/EHS nahrazeny společným legislativním dokumentem. Oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro je regulována samostatným nařízením 2017/746.

V rámci nového evropského nařízení došlo k větším či menším změnám v oblastech jako je:

 • dohled nad oznámenými subjekty,
 • postupy posuzování shody,
 • klinické zkoušky a klinické hodnocení,
 • vigilance,
 • dozor nad trhem.

Dále se nařízení zabývá oblastmi jako je:

 • nejistota ohledně rizik a přínosů nanomateriálů,
 • softwarem pro zdravotnictví,
 • možnostmi zdravotnických zařízení vyrábět, upravovat a používat prostředky interně, a řešit tak specifické potřeby cílových skupin pacientů,
 • zavedení systému sledování zdravotnických prostředků,
 • nastavení systému řízení rizik a ohlašovaní nežádoucích událostí,
 • propojení procesu řízení rizik a klinického hodnocení,
 • vysledovatelnost zdravotnických prostředků pomocí jedinečné identifikace,
 • zlepšení přístupu k informacím – databáze Eudamed,
 • posílení postavení oznámených subjektů,
 • zpřísnění a zefektivnění postupů posuzování shody,
 • systematické sledování informací týkající se zkušeností s používáním ZP,
 • a mnoho dalších.

Pokud Vás tyto a jiná témata zajímají, tak pravidelně sledujte naše webové stránky, kde v průběhu dalších týdnů budeme pravidelně přidávat informace týkající se požadavků stanovených v nařízení 2017/745.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci se vyznat ve složité a měnící se problematice legislativy zdravotnických prostředků, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti. Seznam nabízených služeb najdete taktéž na našich webových stránkách.