Změna systému regulace úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Víte, že se od 1. 1. 2019 změní systém regulace úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytovaní ambulantních zdravotních služeb? Jste jako výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce či distributor připraven na změnu úpravy v této oblasti?

Důvod změny regulace úhrady

Ústavní soud svým nálezem z 30. května 2017 (nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15) zrušil ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Zejména se jednalo (mimo jiné) o zrušení § 15 odst. 12, kde bylo uvedeno: zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 % ceny zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

Současná podoba úhradové regulace byla zrušena s platností od 1. 1. 2019. Na základě těchto skutečností Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s pracovní skupinou vypracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb. V listopadu letošního roku (2018) je předpokládané přijetí tohoto zákona s účinností od 1.1.2019.

Co bude nového?

Nově se budou hradit zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití do úhradových skupin zdravotnických prostředků (vytvořený kategorizační strom).

Ohlašovatel (výrobce, zplnomocněný zástupce nebo osoba pověřená výrobcem či zplnomocněným zástupcem) bude elektronicky na SÚKL ohlašovat zařazení (vyřazení, změnu zařazení) do úhradové skupiny. Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky se neohlašují.

V navrhované legislativě jsou uvedeny náležitosti ohlášení (např. název a adresu sídla výrobce, písemné pověření od výrobce, obchodní název zdravotnického prostředku, nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky, předpokládanou výši úhrady) a dokumenty, které ohlašovatel přikládá v elektronické podobě spolu s ohlášením.

SÚKL k dvacátému dni kalendářního měsíce vydá na elektronické úřední desce seznam (platný na další měsíc) obsahující výčet všech zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

Nově zákonná úprava dále zavádí pojmy jako je dohoda o nejvyšší ceně a cenová soutěž pro určení cen zdravotnických prostředků a úspor prostředků zdravotního pojištění.

Přechodná ustanovení

U zdravotnických prostředků a pomůcek hrazených před účinností tohoto zákona musí ohlašovatel nejpozději do 30. 6. 2019 elektronicky podat ohlášení jinak přestávají být tyto prostředky od 1. 8. 2019 hrazeny. Tyto ustanovení se netýkají individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci nebo chcete zajistit hladký průběh zařazení zdravotnického prostředku do systému regulace úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaši společnosti.