Hodnocení zdravotnických technologií na úrovni nemocnic

Výrobci, regulátoři, manažeři, plátci, vládní představitelé, lékaři a pacienti kladou stále větší tlak na informace podporující rozhodovací proces o tom, jaké technologie používat, proplácet a rozvíjet v klinické praxi. Tato situace vytváří tlak na růst a rozvoj multidisciplinárního procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA).

Pokud je proces hodnocení prováděn na úrovni poskytovatelů zdravotní péče, můžeme mluvit o tzv. Hospital-based HTA. Rozdíl oproti běžnému provádění HTA analýz je v přizpůsobení přístupu hodnocení pro konkrétní potřeby zdravotnických zařízení, využití lokálních dat nemocnic, což dále přináší rychlejší implementaci výsledků hodnocení, podporu manažerských rozhodnutí a ušetření finančních prostředků.

Hospital-based HTA se běžně dělí na čtyři kategorie:

  • Model ambasador– klinický odborník zdravotnického zřízení z oblasti hodnocené technologie sleduje vydávaná národní a mezinárodní HTA hodnocení a vydává doporučení pro konkrétní zařízení.
  • Mini-HTA– zdravotnická zařízení využívají a provádějí hodnocení na základě standardizovaného checklistu.
  • Interní komise– multidisciplinární tým odborníků zdravotnického zařízení analyzuje důkazy spojené s konkrétní hodnocenou technologií.
  • Oddělení HTA– vytvoření HTA oddělení v nemocnici jehož úkolem je provádět hodnocení zdravotnických technologií.

Jak již bylo uvedeno, tak provádění HTA analýz na úrovni nemocnic může zdravotnickým zařízením přinést mnohé výhody, a to v podobě lepší organizace zdravotní péče, efektivnější obměny zdravotnické techniky, ušetření finančních prostředků a dalších. Překážkou v implementaci a zavádění postupů HB-HTA je často uváděno zatížení zaměstnanců s prováděním hodnocení, pokud zdravotnické zařízení nemá vytvořené oddělení HTA nebo v případech, kdy pracovníci nemají zkušenosti s prováděním hodnocení. V těchto případech Vám jako společnost MeDeCorp s.r.o.nabízíme naše zkušenosti s vytvářením HTA studií a postupy hodnocení zdravotnických technologií na úrovni poskytovatelů zdravotní péče.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci se zpracováním HB-HTA studií a reportů pro podporu Vašich rozhodnutí na úrovni nemocnic nebo potřebujte jen poradit v této oblasti, tak nás neváhejte kontaktovat pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz.