Early Health Technology Assessment

Globální trh se zdravotnickými prostředky signifikantně rostl posledních pět let a očekává se, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Výrobci, regulátoři, manažeři, plátci, vládní představitelé, lékaři a pacienti kladou stále větší tlak na informace podporující rozhodovací proces o tom, jaké technologie používat, proplácet a rozvíjet v klinické praxi. Tato situace vytváří tlak na růst a rozvoj multidisciplinárního procesu hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Metody pro tzv. pre-market nebo také early HTA, jsou zaměřeny specificky pro podporu výzkumu a vývoje zdravotnických technologií.

Fáze aplikace metod early stage HTA*

Při využití HTA již ve fázi návrhu a vývoje mohou výrobci zdravotnických technologií podporovat svá rozhodnutí pomocí exaktních nástrojů a metod. Na základě informací z early HTA mohou snížit riziko selhání výrobku ve fázi po uvedení na trh a průběžné hodnocení může například pozitivně ovlivnit žádost o úhradu zdravotnického prostředku.

Metody používané v oblasti early HTA:

  • metody multikriteriálního rozhodování,
  • metody modelování,
  • citlivostní analýzy,
  • Value of information (VOI) – určování hodnoty informací,
  • bayesovská analýza,
  • metody simulace klinických studií,
  • Headroom metoda,
  • klasické metody využívané v HTA,
  • a další.

Naše služby

V případě, že Vaše společnost chce začít používat metody early HTA v procesu návrhu a vývoje nebo pokud potřebuje provést zhodnocení Vašeho produktu HTA analýzou, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz.

 

*Převzato v upravené podobě z MARKIEWICZ, Katarzyna, Janine A. VAN TIL a Maarten J. IJZERMAN. MEDICAL DEVICES EARLY ASSESSMENT METHODS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. International Journal of Technology Assessment in Health Care [online]. 2014, 30(02), 137-146.