Účast na mezinárodní vědecké konferenci EHB 2023

Ve dnech 9-10. listopadu 2023 jsme se aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference EHB 2023 (International Conference on e-Health and Bioengineering) v rumunské Bukurešti. V rámci konference bylo přijato několik příspěvků, na nichž jsme se podíleli jako hlavní autoři či spoluautoři. Výsledky naší vědecké práce byly také prezentovány přímo na konferenci. 

První příspěvek byl na téma A Burden of Disease Model for Assessing the Economic and Outcomes Impact of Diseases Associated with HPV Infection, kde byly hodnoceny ekonomické a klinické dopady onemocnění spojených s infekcí virem HPV (human papillomavirus). Výsledky byly prezentovány nejen ve formě krátkého článku, ale i formou prezentace. 

Druhý příspěvek, na kterém jsme se významněji podíleli, byl na téma Cost-effectiveness analysis of multiple sclerosis treatment approaches, kde byla hodnocena nákladová efektivita různých léčebných přístupů u roztroušené sklerózy. 

Třetím příspěvkem byla práce na téma Costs and effects of treatment of biceps long head tendon injury, která hodnotila přínosy chirurgických přístupů u léčby ruptury dlouhé šlachy bicepsu, mimo přínosy operačních technik byla hodnocena i jejich nákladovost. 

Posledním příspěvkem, na kterém jsme se podíleli, byl na téma Current status of HTA in the Czech Republic and in selected European countries in relation to the regulation of medical devices. Tento příspěvek se zabýval analýzou různých přístupů při hodnocení zdravotnických prostředků pomocí metod HTA. 

Všechny výše zmíněné příspěvky byly zařazeny ve speciálních sekcích HTA and Economic Issues in Medical Devices a Big Data and Models for Better Health. Mimo prezentace a publikace výsledků naší vědecké činnosti jsme se zúčastnili odborných přednášek, zejména v sekci Design of Devices and Methods for Biomedical Practice, která se zaměřovala na problematiku návrhu biomedicínských přístrojů, vývoji a optimalizaci nových technik monitorování a léčby pacientů, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti pacientů a urychlují proces léčby.

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci se vyznat ve složité a měnící se problematice legislativy zdravotnických prostředků, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku na trh, tvorbou technické dokumentace či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti. Seznam nabízených služeb najdete taktéž na našich webových stránkách