Elektronický systém registrace hospodářských subjektů

Prvním modulem EUDAMED, který byl spuštěn 1. prosince roku 2020 je elektronický systém registrace hospodářských subjektů. Všechny hospodářské subjekty (výrobci z EU i mimo EU, autorizované osoby, výrobci systémů a souprav prostředků, dovozci) se musí v EUDAMED registrovat a poskytnout potřebné informace.

Proces registrace hospodářských subjektů (vyjma výrobců mimo EU)

  1. Zaslání žádosti pro registraci – elektronicky
  2. Posouzení registrace příslušnou kompetentní autoritou
  3. Schválení registrace – přidělení jedinečného registračního čísla
  4. V případě neschválení příslušnou kompetentní osobou
    • Výzva k doplnění žádosti a poté schválení registrace (bod 3)
    • Zamítnutí žádosti o registraci

V případě výrobců mimo EU bude postup mírně odlišný. Před posouzením žádosti příslušnou kompetentní autoritou bude nutné verifikace žádosti autorizovanou osobou. Autorizovaná osoba tudíž musí již být před tímto procesem v EUDAMED registrována. 

Jedinečné registrační číslo (Single Registration Number; SRN)

Jednoznačně identifikuje každý hospodářský subjekt v EUDAMED. SRN je vydáno, jakmile příslušný kompetentní orgán potvrdí žádost o registraci hospodářského subjektu. Upozorňujeme, že hospodářský subjekt se musí registrovat zvlášť pro každou ohlášenou činnost. Proto pokud hospodářský subjekt je výrobcem i dovozcem zdravotnických prostředků budou mu přiděleny dvě registrační čísla.

Další informace

Funkcionality jsou spuštěny pro osoby usazené v EU (Islandu, Lichtenštejnska a Norska) a výrobce mimo EU mající autorizované osoby v EU (Islandu, Lichtenštejnska a Norska). Pro osoby z jiných zemí bude možnost registrace spuštěna až v pozdější fázi (platí i pro osoby usazené v Turecku a Velké Británii).

Přestože bude registrace v EUDAMED povinná, tak v současné chvíli není registrace vyžadována, a to do té doby, než bude EUDAMED plně funkční a budou spuštěny i ostatní moduly (stručný přehled modulů je uveden v naší předchozí novince European Databank on Medical Devices – EUDAMED). Není tedy vyloučeno, že je stále potřeba registrace v národních systémech (např. Registr zdravotnických prostředků v ČR). 

V současné chvíli (28. 2. 2021) je v EUDAMED registrováno 23 subjektů z České republiky (3 autorizované osoby, 6 dovozců, 1 výrobce systémů/souprav a 13 výrobců).

Pokud hospodářský subjekt chce již v současné době provést registraci může využít služeb společnosti MeDeCorp s.r.o., která Vás procesem registrace provede. Jaké jsou přesné náležitosti registrace hospodářského subjektu, jaké potřebné dokumenty jsou vyžadovány a další bližší informace ohledně EUDAMED si popíšeme v rámci další aktuality.

Užitečné odkazy

Registrované subjekty z ČR

Informace Evropské komise k registraci osob

Přehled informací Evropské komise k EUDAMED

Naše služby

V případě, že potřebujete pomoci se vyznat ve složité a měnící se problematice legislativy zdravotnických prostředků, tak se na nás neváhejte obrátit pomocí emailu: medecorp@medecorp.cz nebo přes internetový formulář na stránkách www.medecorp.cz. Dále Vám rádi pomůžeme například s uvedení zdravotnického prostředku na trh, tvorbou technické dokumentace či komplexním zajištěním regulatory affairs ve Vaší společnosti. Seznam nabízených služeb najdete taktéž na našich webových stránkách.